ویتای عاشق

این وبلاگ اندیشه های یک دختر بارانی به نام ویتا عثمانی را منعکس می کند. من تنها یک وبلاگ دیگر دارم و آن vitaosmani.blogspot.com است. هر وبلاگ دیگری که به اسم من است، ساختگی است، خواهش می کنم داستانها و دیدگاه های من را در وبلاگهای خودم بخوانید.

آذر 91
7 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
5 پست
اسفند 89
11 پست